Torsdag

10:00 – Soppa, tvål och frälsning – hör de ihop?

Kyrkor och kristna organisationer bedriver ett omfattande socialt arbete. Finns det en risk att för att kommunerna lägger för stort ansvar på kyrkorna? Eller är kyrkornas sociala arbete en outnyttjad resurs? Samtidigt:  Hänger soppa och frälsning alltid ihop? Är det ett problem i så fall?

Medverkande:

Johnny Kleman, samfundsledare Frälsningsarmén
Monica Selin, regionråd i Västra Götaland (KD) och styrelseledamot i Sveriges kommuner och landsting
Urban Ringbäck, pastor, Smyrnakyrkan, Göteborg
Jan Lindholm (MP), socialutskottet i riksdagen

15:00 – Kyrkovalet 2017 – vad har politiken där att göra?

I höst är det dags för kyrkoval i Svenska kyrkan. De politiska partierna är på olika sätt engagerade. Men ska de politiska partierna verkligen lägga sig i vad en kristen kyrka sysslar med. Vilka är argumenten för och emot. Och vilka frågor bränner till inför 17 september?

Medverkande:

Jesper Eneroth (S), gruppledare i kyrkomötet och sitter i kyrkostyrelsen
Martin Tunström, politisk chefredaktör Barometern
Jan Erik Amilén, Frimodig kyrka
Lars B Stenström, präst och fd. kyrkoherde Örebro

20:30 – Tro och politik – hur hänger det ihop?

Han har gått från att vara pingstpastor till att bli kommunalråd och heltidspolitiker i Linköping, till att igen bli pingstpastor på nationell nivå.
Vad finns det för likheter och skillnader i uppdragen? Går det att hålla politiken borta från tron och tron borta från politiken? Är det ens önskvärt? Ett kvällssamtal.

Medverkande:

Andreas Ardenfors, pastor och verksamhetsledare pingst och tidigare kommunalråd i Linköping
Sång: Urban Ringbäck, Smyrnakyrkan Göteborg
Elisabeth Sandlund, samtalsledare