Torsdag

Torsdag 4 juli kl 10:

Existentiell hälsa

Allt flera barn och unga mår psykiskt dåligt. Vad händer när de existentiella frågorna – och meningen med livet – förpassas till den privata sfären? Behöver den existentiella hälsan uppmärksammas mer också i politiken?

Cecilia Melder, högskolelektor i religionspsykologi med inriktning mot existentiell folkhälsa

Jakob Forssmed, riksdagsledamot (KD)

Christer Jonsson (C), sjukvårdsdelegationen hos Sveriges kommuner och landsting

Moderator: Joakim Hagerius

Torsdag 4 juli kl 15:

Kan tro och religion ge effektivare internationellt bistånd?

Kyrkor och kristna organisationer är biståndsaktörer med ett stort globalt nätverk. Hur kan den konfessionella utgångspunkten vara en tillgång i biståndsarbetet? Eller är den ett problem i relation till svenska statliga biståndsmedel?

Arrangör: (G) som i Gud i hop med Act Svenska kyrkan

Erik Lysén, internationell chef Act Svenska kyrkan

Andreas Henriksson, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, PMU.

Josephine Sundqvist, Sida,  PhD, programansvarig specialist, avdelningen för Partnerskap och innovation.

Anders Österberg (S), riksdagsledamot, utrikesutskottet

Magnus Ek (C), riksdagsledamot, utrikesutskottet

Moderator: Elisabeth Sandlund

Torsd 4 juli kl 20:

När krisen drabbar den egna familjen

Vad händer när den som i tv rapporterar om svält och krig i afrikanska länder, plötsligt möts av ett cancerbesked för den egna treåringen? Hur möter vi i olika kulturer och samhällen frågorna om lidande, existens, människovärde – tro och hopp? Vad kan vi lära?

Johan Ripås, SVT:s fd korrespondent i södra Afrika och författare till boken “När himlen faller ner”

Samtalsledare: Elisabeth Sandlund