Torsdag

Torsdag 5 juli kl 10:

Är porr ett hot mot folkhälsan?

I spåren av #metoo: Debutåldern för porrsurfande kryper ned i åldrarna och att allt fler unga fastnar i ett porrberoende. Vad gör porren med mansrollen? Vilken roll spelar kyrkans syn på sexualitet?

Fred Nyberg, beroendeforskare

Myra Åhbeck Öhrman

Lovisa Landälv, Frälsningsarmén

Nina Eriksson, LP-verksamheten

Carolin Dahlman, politisk redaktör Kristianstadsbladet

 Moderator: Frida Park

 

 Torsdag 5 juli kl 15:

Behövs ett tredje kön? 

En majoritet i riksdagen vill utreda möjligheten av ett tredje kön. Vad är motiven och vad är motargumenten?

Ulrika Westerlund, statlig utredare

Janine Alm Ericsson, riksdagsledamot (MP)

Olof Edsinger, generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen

Andreas Carlson, gruppledare riksdagen, Kristdemokraterna

Moderator: Elisabeth Sandlund

 

Torsdag 5 juli kl 20:

Satir som redskap för att granska makthavare

Vilka är utmaningarna med satir som verktyg i det politiska samtalet? Medverkan av prästen och satirtecknaren Kent Wisti.

Kent Wisti, präst, satirtecknare

Moderator: Thomas Österberg