Torsdag

Torsdag 4 juli kl 10:

Existentiell hälsa

Allt flera barn och unga mår psykiskt dåligt. Vad händer när de existentiella frågorna – och meningen med livet – förpassas till den privata sfären? Behöver den existentiella hälsan uppmärksammas mer också i politiken?

Cecilia Melder, högskolelektor i religionspsykologi med inriktning mot existentiell folkhälsa

Jakob Forssmed, riksdagsledamot (KD)

Moderator: Joakim Hagerius

Torsdag 4 juli kl 15:

Kan tro och religion ge effektivare internationellt bistånd?

Kyrkor och kristna organisationer är biståndsaktörer med ett stort globalt nätverk. Hur kan den konfessionella utgångspunkten vara en tillgång i biståndsarbetet? Eller är den ett problem i relation till svenska statliga biståndsmedel?

Arrangör: (G) som i Gud i hop med Act Svenska kyrkan

Erik Lysén, Act Svenska kyrkan

Andreas Henriksson, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, PMU.

Josephine Sundqvist, Sida

Anders Österberg (S), riksdagsledamot, utrikesutskottet

Magnus Ek ( C ), riksdagsledamot, utrikesutskottet

Moderator: Elisabeth Sandlund

Torsd 4 juli kl 20:

När krisen drabbar den egna familjen

Vad händer när den som i tv rapporterar om svält och krig i afrikanska länder, plötsligt möts av ett cancerbesked för den egna treåringen? Hur möter vi i olika kulturer och samhällen frågorna om lidande, existens, människovärde – tro och hopp? Vad kan vi lära?

Johan Ripås, SVT:s korrespondent i södra Afrika

Samtalsledare: Elisabeth Sandlund