Måndag

Måndag 1 juli kl 10:

Tro som tillgång i vården?

På Gotland samarbetar primärvården med en av frikyrkorna kring rehabilitering av långtidssjuka. Missbrukarvård på kristen grund har i många år fått offentligt stöd. På vilket sätt kan kristen tro vara en tillgång i vården? Vilka möjligheter och svårigheter finns?

Ann-Christine Karlsten, Frälsningsarméns rehabiliteringsarbete Visby

Maria Fälth, Kristdemokraterna, regionfullmäktige, Stockholm.

Morten Sager, lektor i vetenskapsteori, Göteborgs universitet

Nina Eriksson, enhetschef LP-verksamheten

Susanna Althini, distriktsläkare, Visby

Moderator: Joakim Hagerius

 

Måndag 1 juli kl 15:

Barns rätt till andlighet

Har barn rätt till andlig utveckling, till de heliga rummen och till riterna? Eller bör barn inte utsättas för religion? Barnkonventionens artikel 27 slår fast barns rätt till andlig utveckling. Vad innebär det?

 Ärkebiskop Antje Jackelén m fl

Moderator: Felicia Ferreira