Måndag

10.00 – Vad har Gud i skolan att göra?

De religiösa friskolorna är ifrågasatta.  Socialdemokraterna kräver ett totalstopp mot religiösa inslag i skolan, och även från liberalt håll hörs invändningar. Onyanserad religionsskräck eller nödvändiga förändringar av svensk skola?

Medverkande:

Cecilia Elving (L), Liberala Kvinnor
Lars Brandström, styrelseledamot, Kristna friskolerådet
Marie Svedberg Lindén, förskolechef, Frälsningsarmén
Johan Ingerö, Timbro
Daniel Färm (S), ombud på S-kongressen och styrelseledamot i Humanisterna
Sarah Delshad, grundare av Muslimska feminister

15.00 – Hjälpa de svagaste – hur samverkar civilsamhälle och arbetsförmedling?

Antalet med svag ställning på arbetsmarknaden ökar.  Många idéburna organisationer arbetar samtidigt för att hjälpa långtidsarbetslösa och nyanlända in i arbete. Vilken roll kan civilsamhället spela? Och hur kan framtidens arbetsförmedling ge de svagaste ett starkare stöd?

Medverkande:

Henrietta Stein, biträdande generaldirektör Arbetsförmedlingen
Edward Hamilton, Svenskt Näringsliv
Johan Lahne, Frälsningsarmén
Heidi Sandberg, Räddningsmissionen
Kerstin Brage, Myrorna
Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson