Fredag

Fredag 6 juli kl 10:

Har ideellt arbete blivit statens räddningsplanka?

När det offentliga inte längre tycks klara av de växande kraven vädjar man på nytt till de ideella om hjälp. Det har märkts inte minst i flykting/integrationsfrågor. Men ibland gnisslar samarbetet.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda korset

Anna Ardin, Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Johan Lahne, nationell samordnare, arbetsmarknadsprogram i Frälsningsarmén

Eva Sohlberg (M), socialnämnden Stockholms stad

Filip Joelsson (MP), gruppledare Värmdö kommun

 Moderator: Thomas Österberg