Fredag

Fredag 5 juli kl 10:

Har ideellt arbete blivit statens räddningsplanka?

När det offentliga inte längre tycks klara av de växande kraven vädjar man på nytt till de ideella om hjälp. Det har märkts inte minst i flykting/integrationsfrågor. Men ibland gnisslar samarbetet.

Anna Ardin, Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Johan Lahne, nationell samordnare, arbetsmarknadsprogram i Frälsningsarmén

Eva Sohlberg (M), riksdagsledamot

Filip Joelsson (MP), gruppledare Värmdö kommun

 Moderator: Thomas Österberg