Fredag

10:00 – Samvetsfrihet – mer än en abortfråga?

En barnmorska som förlorat sitt arbete på grund av att hon inte vill utföra aborter har fört upp frågan om samvetsfrihet i domstol. Är samvetsfrihet något för Sverige? Och handlar det i så fall enbart om aborter? Eller kan samvetsfrihet gälla inom även andra samhällssektorer?

Medverkande:

Ruth Nordström, jurist Scandinavian Human Rights Lawyers
Elin Karlsson, Läkarförbundets etiska kommitté
Lars-Arne Staxäng (M), riksdagsledamot
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), ledamot i Statens medicinsketiska råd
Annika Hirvonen Falk (MP), vice ordf i justitieutskottet och jämställdhetspolitisk talesperson
Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot